Theo dõi lịch sử giao dịch trên web banking



Video hướng dẫn cách kiểm tra lịch sử giao dịch trên web banking thế hệ mới (ngân hàng trực tuyến; ebank) của VIB. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn …

5 thoughts on “Theo dõi lịch sử giao dịch trên web banking

  1. Sao phần lịch sử giao dịch của mình không hiển thị.để lỗi xảy ra là sao.xóa cài lại gần 100 lần mà vẫn không được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *