Bản tin 113 On-line mới nhất hôm nay | Tin tức 24h An ninh mới nhất ngày 09/08/2019 | ANTVANTV | Bản tin 113 On-line mới nhất hôm nay có những tin chính sau: + Khởi tố phóng viên Báo Gia đình Việt Nam về tội cưỡng đoạt tài sản + Hà Nội: Thông tin …

7 thoughts on “Bản tin 113 On-line mới nhất hôm nay | Tin tức 24h An ninh mới nhất ngày 09/08/2019 | ANTV

  1. co ai giúp tôi ko..chuyện là nhà tôi mà nó cho người vào .cắt nhà tôi ra làm hai và chiếm đoạt phân nửa cái nhà..mà báo công an xã thì nó cứ bơ bơ .như vậy có phải là hủy hoại tài sản công dân ko.chiếm đoạt tài sản công dân ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *